Zapraszamy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

 

Potrzebę szkolenia w zakresie pierwszej pomocy reguluje między innymi art. 209 Kodeksu Pracy. Ponadto zgodnie z zapisem paragrafu 21 zmienionego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018, poz. 2140) pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy obejmuje 8 godzin szkolenia. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.