Edu-Punkt

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia.

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia.

Umiejętność poruszania się w prawnych aspektach ubezwłasnowolnienia to kompetencja niezbędna dla pracowników socjalnych, pracowników domów pomocy społecznej, kuratorów społecznych, policjantów dzielnicowych, kandydatów na opiekunów prawnych oraz wszystkich innych pracowników służb społecznych którzy w toku swojej pracy udzielają informacji, edukują, podejmują ważne decyzje. Znajomość procedury ubezwłasnowolnienia jest niezbędna również dla osób które stoją przed koniecznością wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie członka rodziny, ale nie wiedzą jak to zrobić.

Szkolenie przygotowane jest, jako kompendium wiedzy z zakresu prawnych aspektów ubezwłasnowolnienia. Jest jedną z niewielu możliwości zgłębienia zagadnienia w tej formie. Korzyści z udziału w szkoleniu to min.: zdobycie i poszerzenie wiedzy praktycznej pomagającej w stosowaniu oraz w prawidłowej i bezpiecznej wykładni przepisów w zakresie ubezwłasnowolnienia, nabycie umiejętności poruszania się w procedurze ubezwłasnowolnienia, wymiana doświadczeń, dyskusja  z prowadzącym.

Program szkolenia:

1. Zdolność do czynności prawnych.
a. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczenia woli i ich wady.
3. Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia:
a. Przesłanki ubezwłasnowolnienia:
– Choroby psychiczne.
– Alkoholizm.
– Narkomania.
– Inne zaburzenia czynności psychicznych.
b. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie:
– Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie.
– Postępowanie dowodowe.
– Rola Prokuratury w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie.
c. Skutki ubezwłasnowolnienia – osoba ubezwłasnowolniona jako klient instytucji i strona w sytuacjach życia codziennego.
4. Sposoby reprezentacji prawnej osoby ubezwłasnowolnionej.
a. Kuratela.
b. Opieka prawna.
5. Kurator dla osoby ułomnej.
6. Sprawozdania opiekuna i kuratora.
7. Kontrola sądu nad opiekunem i kuratorem.

Prowadzącymi szkolenie są radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw przed sądami rodzinnymi.

Terminy szkoleń:

3.10.2019r Tczew: prowadzący Pani Edyta Kubiak – Lipowska, formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: edupunkt.slupsk@gmail.com Cena szkolenia 300-340zł brutto/os w zależności od ilości osób i terminu zgłoszenia. Szczegóły w formularzach zgłoszeniowych. Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Adam Leszczyński pod numerem telefonu 607920800 oraz mailowo pod adresem edupunkt.slupsk@gmail.com

Szkolenie odbyło się w Tczewie w dniu 3.10.2019r

Przewiń do góry