Zasady żywienia i układania jadłospisów w żywieniu zbiorowym

DLA KOGO:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zadania intendenta:
– w placówkach oświatowo- wychowawczych ( przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze)
– w zakładach karnych i aresztach,
– w placówkach o charakterze podmiotu leczniczego ( szpital, sanatorium, dom pomocy społecznej)
– osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Składniki odżywcze, minerały oraz witaminy w procesie odżywiania.
2. Przepisy prawne regulujące zasady żywienia zbiorowego zamkniętego dla różnych grup ludności
3. Zasady planowania jadłospisów.
4. Obliczenie i ustalanie jadłospisów dla poszczególnych grup wiekowych.
5. Wartości kaloryczne produktów pakowanych i nie pakowanych. Oznaczenia na etykietach.
6. Alergeny.
7. Przykładowe jadłospisy.
8. Najczęstsze błędy w planowaniu jadłospisów .
9. Programy komputerowe wspomagające układanie jadłospisów.
10. Dobre praktyki w żywieniu zbiorowym.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
około 5 godzin ( 9.00- 14.00)

CENA:
450 brutto

ZGŁOSZENIA:
– formularz internetowy
– telefonicznie pod nr telefonu 607- 920- 800
– mailowo na adres edupunkt.slupsk@gmail.com k@gmail.com

INFORMACJE DODATKOWE:
– szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, z możliwością bezpośredniego kontaktu
z prowadzącym,
– uczestnicy dostają materiały dodatkowe do pobrania,
– każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
mgr Marta Gołębska- dietetyk kliniczny specjalizujący się w żywienie zbiorowym zamkniętym oraz bezpieczeństwie żywności w placówkach gastronomicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako dietetyk pracujący w firmie cateringowej żywiącej pacjentów szpitalnych z różnymi jednostkami chorobowymi oraz zaopatrującej przedszkola i szkoły w posiłki. Dodatkowo, dzięki ukończonym studiom podyplomowym z przygotowania pedagogicznego prowadzi liczne warsztaty kulinarne oraz zajęcia z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.