Szkolenie HACCP w żywieniu zbiorowym

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających za bezpieczeństwo żywności oraz system HACCP:
- w placówkach oświatowo- wychowawczych ( przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze)
- w zakładach karnych i aresztach,
- w placówkach o charakterze podmiotu leczniczego (szpital, sanatorium, dom pomocy społecznej)
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

około 5 godzin ( 9.00- 14.00)

CENA:

450 brutto

ZGŁOSZENIA:

- formularz internetowy
- telefonicznie pod nr telefonu 607- 920- 800
- mailowo na adres edupunkt.slupsk@gmail.com k@gmail.com

INFORMACJE DODATKOWE:

- szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, z możliwością bezpośredniego kontaktu
z prowadzącym,
- uczestnicy dostają materiały dodatkowe do pobrania,
- każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

mgr Marta Gołębska- dietetyk kliniczny specjalizujący się w żywienie zbiorowym zamkniętym oraz bezpieczeństwie żywności w placówkach gastronomicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako dietetyk pracujący w firmie cateringowej żywiącej pacjentów szpitalnych z różnymi jednostkami chorobowymi oraz zaopatrującej przedszkola i szkoły w posiłki. Dodatkowo, dzięki ukończonym studiom podyplomowym z przygotowania pedagogicznego prowadzi liczne warsztaty kulinarne oraz zajęcia z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności i higieny żywności
2. Znaczenie higieny osobistej w miejscu pracy
3. Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne
4. Etapy łańcucha dostaw w gastronomii
5. Zasady segregacji, utylizacji odpadów i zwalczania szkodników
6. System HACCP- wprowadzenie, definicje, regulacje prawne
7. Wdrożenie systemu do funkcjonowania
8. Weryfikacja systemu HACCP
9. GHP i GMP
10. Analiza zagrożeń
11. Identyfikacja i wyznaczanie krytycznych punktów kontroli.
12. Kontrola krytycznych punktów kontrolnych