W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku, ul. Przemysłowa 100, NIP: 839-000-99-34.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z administratorem za pomocą adresu e-mail: kontakt@szkoly-slupsk.pl

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody można zgłaszać na maila: kontakt@szkoly-slupsk.pl

6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczą naruszania przepisów RODO.