Nasza historia 

Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt rozpoczęło działalność szkoleniową w 2001 roku pod nazwą Pomorskie Centrum Edukacji Zawodowej w Słupsku. W toku kilkunastoletniej działalności szkoleniowej Centrum zrealizowało szereg kursów i szkoleń skierowanych do osób rekrutujących się z terenu Słupska jak i sąsiednich powiatów. Pomorskie Centrum Edukacji Zawodowej w Słupsku było realizatorem kilku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W toku wieloletniej działalności szkoleniowej współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z różnymi instytucjami. Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku nieustannie doskonali ofertę szkoleniową poprzez rozwijanie współpracy z różnymi specjalistami.

Link do wpisu w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych tutaj