Zapraszamy na szkolenie Układanie jadłospisów w żywieniu zbiorowym z wykorzystaniem zasad HACCP w praktyce.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za bezpieczeństwo żywności oraz system HACCP:
– w placówkach oświatowo- wychowawczych ( żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze)
– w zakładach karnych i aresztach,
– w placówkach o charakterze podmiotu leczniczego i opiekuńczego (szpital, sanatorium, dom pomocy społecznej, hospicjum)
– osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.

Program szkolenia:

1. Przepisy prawne regulujące zasady żywienia zbiorowego zamkniętego dla różnych grup ludności
2. Składniki odżywcze, minerały oraz witaminy w procesie odżywiania dzieci, dorosłych i osób starszych.
3. Zasady planowania jadłospisów w żywieniu zbiorowym.
4. Układanie jadłospisów zgodnie z wymogami prawnymi.
5. Alergeny
6. . Najczęstsze błędy w planowaniu jadłospisów.
7. Przykładowe programy komputerowe wspomagające układanie jadłospisów.
8. Omówienie przykładowych jadłospisów
9. System HACCP- wprowadzenie, definicje, regulacje prawne
10. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne
11. Zasady segregacji, utylizacji odpadów i zwalczania szkodników
12. Weryfikacja systemu HACCP
13. Analiza zagrożeń
14. Identyfikacja i wyznaczanie krytycznych punktów kontroli.
15. Metody nadzorowania punktów krytycznych.
16. Działania korygujące
17. Granice krytyczne w praktycznych sytuacjach na kuchni
18. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
19. Walidacja i weryfikacja systemu HACCP

Szkolenie w formie on-line na platformie Teams. Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym.  Zapraszamy do aktywnego zadawania pytań. Uczestnicy otrzymują przykładowe dokumenty do pobrania. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 poz. 186

Szkolenie odbędzie się 5.06.2024r Czas trwania szkolenia: około 6 godzin ( 9.00- 14.00).  Koszt 450,00zł  brutto/osoba
Zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2024r
– należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na poniższy adres mailowy
– mailowo na adres edupunkt.slupsk@gmail.com

Szkolenie prowadzi Marta Gołębska

Chcesz skierować na szkolenie wiecej niż 3 osoby? Zadzwoń i zapytaj o cenę. Szczegóły szkolenia:

telefon 607920800