Zapraszamy na szkolenie

Zasady bezpiecznego żywienia zbiorowego w świetle obowiązujących przepisów i zasad HACCP

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za bezpieczeństwo żywności oraz system HACCP:

– w placówkach oświatowo- wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze)
– w zakładach karnych i aresztach,
– w placówkach o charakterze podmiotu leczniczego i opiekuńczego (szpital, sanatorium, dom pomocy społecznej, hospicjum)
– osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy ok.4 godz.

1. Przepisy prawne regulujące zasady żywienia zbiorowego zamkniętego dla różnych grup ludności
2. Zadania i obowiązki intendenta – jak je poprawnie wypełniać
3. Składniki odżywcze, minerały oraz witaminy w procesie odżywiania dzieci, dorosłych i osób starszych.
4. Zasady planowania jadłospisów w żywieniu zbiorowym.
5. Układanie jadłospisów zgodnie z wymogami prawnymi.
6. Obliczanie norm żywienia dla danych grup wiekowych.
7. Alergeny.
8. Jak ograniczyć sól i cukier w żywieniu zbiorowym ?
9. Zjadalność posiłków- czy mamy na nią wpływ?
10. Najczęstsze błędy w planowaniu jadłospisów.
11. Przykładowe programy komputerowe wspomagające układanie jadłospisów.
12. Omówienie przykładowych jadłospisów

Dzień drugi ok. 4 godziny

1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i higieny żywności
2. Znaczenie higieny osobistej w miejscu pracy
3. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne
4. Zasady segregacji, utylizacji odpadów i zwalczania szkodników
5. System HACCP- wprowadzenie, definicje, regulacje prawne
6. Wdrożenie systemu do funkcjonowania
7. GHP i GMP
8. Analiza zagrożeń
9. Identyfikacja i wyznaczanie krytycznych punktów kontroli.
10. Metody nadzorowania punktów krytycznych.
11. Działania korygujące
12. Weryfikacja i walidacja systemu HACCP

Szkolenie w formie on-line na platformie Teams. Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym.  Zapraszamy do aktywnego zadawania pytań. Uczestnicy otrzymują przykładowe dokumenty do pobrania. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 poz. 186

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12.06.2024r Czas trwania szkolenia: około 4 godziny (9.00- 13.00) każdego dnia.  Koszt 580,00zł  brutto/osoba
Zgłoszenia należy przesłać do 5 czerwca 2024r
– należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na poniższy adres mailowy
– mailowo na adres: edupunkt.slupsk@gmail.com

Szkolenie prowadzi Marta Gołębska

Chcesz skierować na szkolenie wiecej niż 3 osoby? Zadzwoń i zapytaj o cenę. Szczegóły szkolenia:

telefon 607920800