Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– osób wykonujących zadania intendenta w placówkach oświatowo- wychowawczych ( przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze)
– osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących w zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.

TERMIN I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

22.11.2023r, około 5 godzin ( 9.00- 14.00)

CENA:

450 brutto/os.

ZGŁOSZENIA:

– formularz internetowy do pobrania tutaj: http://edu-punkt.pl/wp-content/uploads/2023/11/formularz-zgloszeniowy-22.11.2023.pdf
– formularz należy wysłać mailowo na adres: edupunkt.slupsk@gmail.com, najpóźniej do dnia 20.11.2023 go godz. 10.00

INFORMACJE DODATKOWE:

– szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, z możliwością bezpośredniego kontaktu
z prowadzącym,
– uczestnicy dostają materiały dodatkowe do pobrania,
– każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

mgr Marta Gołębska- dietetyk kliniczny specjalizujący się w żywienie zbiorowym zamkniętym oraz bezpieczeństwie żywności w placówkach gastronomicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako dietetyk pracujący w firmie cateringowej żywiącej pacjentów szpitalnych z różnymi jednostkami chorobowymi oraz zaopatrującej przedszkola i szkoły w posiłki. Dodatkowo, dzięki ukończonym studiom podyplomowym z przygotowania pedagogicznego prowadzi liczne warsztaty kulinarne oraz zajęcia z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

1. Znacznie żywienia dzieci i młodzieży.
2. Składniki odżywcze, minerały oraz witaminy w procesie odżywiania dzieci.
3. Zadania i obowiązki intendenta – jak je poprawnie wypełniać
4. Podstawowe zasady GHP, GMP oraz system HACCP.
5. Wymagania dotyczące posiłków przedszkolnych i szkolnych według obowiązującej ustawy z 2016 roku i norm żywienia z 2020 roku.
6. Zasady planowania jadłospisów w placówkach oświatowych.
7. Układanie jadłospisów zgodnie z wymogami prawnymi.
8. Obliczanie norm żywienia dla danych grup wiekowych.
9. Techniki przygotowania dań zalecane w żywieniu dzieci i młodzieży.
10. Żywność przetworzona w diecie dziecka, produkty zalecane i niezalecane.
11. Alergeny.
12. Zjadalność posiłków- czy mamy na nią wpływ?
13. Jak ograniczyć sól i cukier w żywieniu dzieci?
14. Przykładowe jadłospisy dla dzieci.
15. Najczęstsze błędy w planowaniu jadłospisów przedszkolnych i szkolnych.
16. Przykładowe programy komputerowe wspomagające układanie jadłospisów.