Jak bezproblemowo przejść kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej czyli co kontrolowany wiedzieć powinien.

Szkolenie powstało w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia i aktualizacji wiedzy związanej z bezpieczeństwem sanitarnym podmiotów wykonujących działalność leczniczą i usługi medyczne.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Szkolenie adresowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących usługi medyczne. Szkolenie dedykujemy pracownikom szpitali, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, gabinetów lekarskich. Adresatami szkolenia jest personel medyczny, personel sprzątający, kadra kierownicza, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem sanitarnym placówek w których pracują.

Szkolenie przygotowane jest, jako kompendium wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i usługi medyczne. W toku szkolenia dowiesz się jak w trakcie kontroli zadbać o interes firmy w której pracujesz.

Korzyści z udziału w szkoleniu to przede wszystkim zapoznanie z podstawami prawnymi działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z uprawnieniami kontrolnymi inspektora sanitarnego, regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, omówienie elementów podlegających kontroli i dokumentacji kontrolnej, zapoznanie z regulacjami dotyczącymi odpadów medycznych w tym z niezbędnymi procedurami.

Wartością dodaną płynącą z udziału w szkoleniu jest możliwość bezpośredniego kontaktu i możliwość dyskusji w sytuacji innej niż w toku prowadzonej kontroli z prelegentem –  inspektorem sanitarnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinku panią Anną Bąk posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień objętych szkoleniem, która na co dzień kontroluje podmioty medyczne oraz realizujące usługi medyczne.

Termin szkolenia to 5.10.2021r godz. 8.30. Szkolenie on-line odbywa się za pomocą platformy szkoleniowej Microsoft Teams. Koszt szkolenia to 360,00zł brutto od osoby – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym. Koszt szkolenia obejmuje: szkolenie, wydanie zaświadczenia, materiały szkoleniowe oraz dostęp do zapisu szkolenia. Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma wzory procedur: plan higieny (w tym sprzątania, mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętów), dotyczącej sterylizacji materiałów medycznych, przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji, mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, mycia i dezynfekcji rąk, postępowania z odpadami medycznymi, postępowania z brudną bielizną, postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym. Dla uczestników szkolenia możliwa dodatkowa przykładowa dokumentacja, dostosowana do zakresu świadczonych usług medycznych – zadzwoń i zapytaj.

Wymogi techniczne udziału w szkoleniu: komputer z dostępem do Internetu wyposażony w system Windows lub Linux oraz przeglądarkę Chrome, mikrofon, słuchawki.

Program szkolenia.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju szkolenie zostaje uzupełnione o punkt 9:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej struktura administracyjna.

  2. Uprawnienia kontrolne inspektora sanitarnego – czyli co może inspektor. Zasady kontrolowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  3. Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności leczniczej, w tym przepisy w zakresie kontroli Inspekcji Sanitarnej. Najważniejsze przepisy Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – istotne zagadnienia dot. nadzoru i kontroli.

  4. Elementy podlegające kontroli – omówienie, procedury.

  5. Odpady medyczne – omówienie, procedury.

  6. Dokumentacja kontrolna – dokumenty podlegające kontroli, dokumenty wytworzone w toku kontroli: decyzje, zalecenia, protokoły.

  7. Kary i sankcje nakładane przez Państwową Inspekcję Sanitarna. – omówienie

  8. Funkcjonowanie zakładów opieki realizujących usługi medyczne w czasie epidemii. Zmiany w przepisach, wytyczne, procedury.

  9. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi pani Anna Bąk inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, która na co dzień dokonuje kontroli w zakresie objętym szkoleniem.

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres mailowy: edupunkt.slupsk@gmail.com