Szkolenie powstało w odpowiedzi na informację o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli ze sposobu żywienia w szpitalach w 2018 roku – Żywienie pacjentów w szpitalach. Ujawnione nieprawidłowości stały się dla nas impulsem do zaprojektowania szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie żywienia w zakładach żywienia zbiorowego osób dorosłych, szczególnie ludzi starszych i chorych.

Szkolenie adresowane jest do: intendentów, dietetyków; kierowników stołówek w szpitalach, w domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach i uzdrowiskach, kierowników stołówek pracowniczych i przyzakładowych; firm cateringowych dostarczających żywność do zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, kierowników kuchni i kucharzy zaangażowanych w proces ustalania jadłospisów. Ponadto adresatami szkolenia są również osoby odpowiedzialne za praktyczne aspekty  żywienia osób starszych i chorych: opiekunowie domów pomocy społecznej, pielęgniarki, opiekunowie medyczni oraz inne osoby zaangażowane w opiekę.

Szkolenie przygotowane jest, jako dwudniowe kompendium wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia zbiorowego osób starszych i chorych. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia w zakresie umiejętności niezbędnych  dla osób odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe osób starszych i chorych. Korzyści z udziału w szkoleniu to min. nabycie aktualnej wiedzy, wymiana doświadczeń, poznanie innych osób wykonujących podobną pracę.

Czas trwania szkolenia to 2 dni w terminie 27-28.11.2019. Miejsce: Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku, ul. Przemysłowa 100, budynek Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych. Koszt szkolenia to 450,00zł brutto/os lub 350,00zł brutto/os w zależności od ilości skierowanych osób z jednej firmy – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym. Koszt szkolenia obejmuje: szkolenie, skrypt szkoleniowy, pendrive z publikacjami o tematyce szkolenia, gorący posiłek w każdym dniu szkoleniowym.

Prowadzącym szkolenie jest pani mgr inż. Emilia Nowak specjalista w zakresie żywienia człowieka oraz bezpieczeństwa żywności z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

W celu ułatwienia decyzji o udziale w szkoleniu podajemy link do strony z tanimi noclegami w Słupsku:

https://www.tanienoclegi.slupsk.pl/pl/2-cennik.html

http://taniespanie.slupsk.pl/galeria/  

http://www.noclegi.slupsk.pl/cennik/

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Adam Leszczyński pod numerem telefonu 607920800 oraz mailowo pod adresem edupunkt.slupsk@gmail.com