Edu-Punkt

RODO w praktyce administracyjnej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.: RODO w praktyce administracyjnej. 

Opadł kurz wzmożenia jakie towarzyszyło nam wszystkim w chwili wprowadzania przepisów RODO. Okres obowiązywania przepisów przyniósł pierwsze kary o czym można przeczytać w tych artykułach:

Sankcje za nieprzestrzeganie RODO pokazują, że nie są to martwe przepisy, a ich przestrzeganie jest i będzie podlegało kontroli. Odpowiedzią na wzmocnienie wiedzy w tym obszarze jest nasze szkolenie.

Szkolenie powstało w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia i aktualizacji wiedzy związanej zasadami przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w administracji. Zostało przygotowane jako kompendium wiedzy niezbędnej do pracy w sektorze administracji. Jego celem jest omówienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO w kontekście różnych aspektów pracy organów administracji.

W szczególności szkolenie dedykujemy pracownikom administracji wszystkich szczebli, samorządowych jednostek organizacyjnych, straży gminnych, szkół, pracownikom działów kadr oraz kierownikom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie jednostek którymi kierują. Ponadto szkolenie adresujemy do osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nasza oferta to doskonały sposób na wzmocnienie kompetencji dla tych osób, które w swojej pracy napotykają zagadnienia związane z obszarem danych osobowych.

Niezależnie czy jesteś kierownikiem wydziału, referentem, komendantem straży gminnej, dyrektorem ośrodka pomocy społecznej, pracownikiem działu kadr, wójtem, starostą lub burmistrzem – jeżeli tylko wykonujesz pracę na danych osobowych lub w zakresie twoich obowiązków leży zapewnienie bezpieczeństw w tym obszarze to, to szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści z udziału w szkoleniu to przede wszystkim zapoznanie z najnowszymi zmianami w prawie, poznanie wykładni przepisów, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie. Prowadzącym szkolenie będzie Pan Krzysztof Żabiński, radca prawny, specjalizujący się z zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Z jego artykułami obejmującymi tematykę szkolenia można zapoznać się tutaj:

Program szkolenia:

1. Zakres stosowania RODO i źródła prawa.

2. Najważniejsze  definicje – znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, administrator, odbiorca).

3. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, integralność i poufność, ograniczenie przechowywania, rozliczalność).

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i wyłączenia niektórych podstaw dla organów administracji publicznej. Co z kserowaniem dokumentów tożsamości do akt sprawy?

5. Zgoda – zasada, czy wyjątek? Warunki wyrażenia zgody.

6. Zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego a RODO

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane i obowiązki administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Obowiązki pracowników administracji w zakresie realizacji RODO. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – czy są konieczne?

9. Inspektor ochrony danych osobowych – pozycja i zadania w jednostce.

10. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania.

11. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Odpowiedzialność administratora a pracownika administracji.

12. Zmiany wprowadzone w prawie administracyjnym przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozwinięcie punktu 1. programu).

13. RODO a działalność  administracji – czy rozporządzenie wpływa na jej funkcjonowanie?

Szkolenie zaplanowane zostało jako on-line za pomocą platformy Microsoft Teams, będzie obszernym omówieniem proponowanej tematyki w terminie 28.10.2021r. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 8.30. Koszt szkolenia to 390,00zł brutto od osoby – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Rekrutację prowadzimy w terminie do dnia 20.10.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc na szkoleniu. Z referencjami dotyczącymi organizowanych przez nas szkoleń możesz zapoznać się tutaj.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 607920800. Wypełnione formularze szkoleniowe prosimy wysyłać na adres: biuro@edu-punkt.pl

Przewiń do góry