Edu-Punkt

RODO w praktyce administracyjnej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.: RODO w praktyce administracyjnej. 

Opadł kurz wzmożenia jakie towarzyszyło nam wszystkim w chwili wprowadzania przepisów RODO. Okres obowiązywania przepisów przyniósł pierwsze kary o czym można przeczytać w tych artykułach:

Sankcje za nieprzestrzeganie RODO pokazują, że nie są to martwe przepisy, a ich przestrzeganie jest i będzie podlegało kontroli. Odpowiedzią na wzmocnienie wiedzy w tym obszarze jest nasze szkolenie.

Szkolenie powstało w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia i aktualizacji wiedzy związanej zasadami przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w administracji. Zostało przygotowane jako kompendium wiedzy niezbędnej do pracy w sektorze administracji. Jego celem jest omówienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO w kontekście różnych aspektów pracy organów administracji.

W szczególności szkolenie dedykujemy pracownikom administracji wszystkich szczebli, samorządowych jednostek organizacyjnych, straży gminnych, szkół, pracownikom działów kadr oraz kierownikom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie jednostek którymi kierują. Ponadto szkolenie adresujemy do osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nasza oferta to doskonały sposób na wzmocnienie kompetencji dla tych osób, które w swojej pracy napotykają zagadnienia związane z obszarem danych osobowych.

Niezależnie czy jesteś kierownikiem wydziału, referentem, komendantem straży gminnej, dyrektorem ośrodka pomocy społecznej, pracownikiem działu kadr, wójtem, starostą lub burmistrzem – jeżeli tylko wykonujesz pracę na danych osobowych lub w zakresie twoich obowiązków leży zapewnienie bezpieczeństw w tym obszarze to, to szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści z udziału w szkoleniu to przede wszystkim zapoznanie z najnowszymi zmianami w prawie, poznanie wykładni przepisów, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie. Prowadzącym szkolenie będzie Pan Krzysztof Żabiński, radca prawny, specjalizujący się z zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Z jego artykułami obejmującymi tematykę szkolenia można zapoznać się tutaj:

Program szkolenia:

1. Źródła prawa i zakres zastosowania
2. Najważniejsze definicje – min.: dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy.
3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych: zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasada ograniczenia celu, zasada adekwatności – „minimalizacji danych”, zasada prawidłowości, zasada ograniczonego czasu – „ograniczenie przechowywania”, zasada zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa – „integralność i poufność”, zasada rozliczalności.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – min.: zgoda, wykonanie umowy, obowiązek ciążący na administratorze, ochrona żywotnych interesów, wykonywanie zadań publicznych i sprawowanie władzy publicznej, usprawiedliwiony cel, kserować czy nie kserować oto jest pytanie?, wizerunek, monitoring.
5. Prawa i obowiązki na gruncie RODO – obowiązki administratora, prawa osób których dane są przetwarzane, KPA i Ordynacja podatkowa, prawo do sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, prawo do otrzymania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych, wyłączenia w administracji, upoważnienia dla pracowników.
6. Podmiot przetwarzający.
7. Inspektor Ochrony Danych – wyznaczenie, status, zadania.
8. Rejestrowanie czynności przetwarzania .
9. Naruszenie ochrony danych osobowych – zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, organ nadzorczy, odpowiedzialność pracowników administracji, odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych, szkoda wyrządzona pracodawcy nieumyślnie, szkoda wyrządzona osobie trzeciej nieumyślnie, szkoda wyrządzona umyślnie
10. Zmiany w prawie.
11. RODO a funkcjonowanie administracji.

Szkolenie zaplanowane zostało jako dwudniowe obszerne omówienie proponowanej tematyki w terminie 19-20.11.2020r. Miejsce szkolenia to Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku, ul. Przemysłowa 100, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 8.30. Koszt szkolenia to 490,00zł brutto od osoby – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym. Koszt obejmuje: szkolenie, skrypt szkoleniowy, pyszny obiad w każdym dniu szkoleniowym, zaświadczenie.

W celu ułatwienia decyzji o udziale w szkoleniu tym wszystkim z Państwa którzy z uwagi na odległość chcieliby dzień przed szkoleniem skorzystać z noclegu polecamy strony z niedrogimi noclegami w Słupsku:

1. https://www.tanienoclegi.slupsk.pl/pl/2-cennik.html

2. http://taniespanie.slupsk.pl/galeria/

3. http://www.noclegi.slupsk.pl/cennik/

Rekrutację prowadzimy w terminie do dnia 10.11.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc na szkoleniu. Z referencjami dotyczącymi organizowanych przez nas szkoleń możesz zapoznać się tutaj.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 607920800. Wypełnione formularze szkoleniowe prosimy wysyłać na adres: biuro@edu-punkt.pl

Przewiń do góry