Mgr Elżbieta Górska – magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie autyzmu, ukończyła Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom -Warszawa SYNAPSIS, edukator, szkolny organizator rozwoju edukacji, konsultant ds. kształcenia specjalnego w MODM w Słupsku. Socjoterapeutka, trener umiejętności społecznych, praktyk metody Kids’ Skills opartej na TSR, wykładowca na studiach podyplomowych, realizatorka warsztatów, spotkań w ramach licznych projektów, grantów, szkoleń dla nauczycieli, autorka artykułów nt. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1993 r. nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupsku.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama i babcia, kochająca przyrodę i zwierzęta.