Niebieska Karta – kompendium wiedzy pracownika socjalnego.

Szkolenie powstało jako kompendium wiedzy związanej z realizacją procedury Niebieskiej Karty. Adresowane jest do pracowników socjalnych zarówno tych którzy rozpoczynają pracę i nie mieli jeszcze okazji stosowania procedury jak i tych którzy mają w tym obszarze doświadczenie chcą jednak poszerzyć i utrwalić posiadaną wiedzę. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami stosowania procedury Niebieskiej Karty.

Program szkolenia:

Przemoc – mechanizm działania. Krótkie wprowadzenie.

  1. Prawne podstawy procedury Niebieskiej Karty.
  2. Cele procedury NK.
  3. Niebieska Karta krok po kroku: I etap postępowania – Wszczęcie procedury, zgoda osoby doznającej przemocy.
  4. Niebieska Karta krok po kroku: II etap postępowania – indywidualny plan pomocy i działania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie.
  5. Zakończenie procedury NK. Podmioty uprawnione do otrzymania wypełnionego formularza „Niebieska Karta”.
  6. Wzór formularza „Niebieska Karta” i jego wypełnianie krok po kroku. Warsztat na podstawie przedstawionego przypadku.
  7. Szczególne stosowanie procedury NK wobec dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie.
  8. Rola Policji, pracownika socjalnego, członka GKRPA, przedstawiciela ochrony zdrowia, przedstawiciela oświaty w ramach procedury NK.
  9. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grupy Roboczej.
  10. Dyskusja, pytania

Korzyści z udziału w szkoleniu to między innymi: zapoznanie z podstawami prawnymi procedury Niebieskiej Karty, poznanie działania mechanizmu przemocy, możliwość przećwiczenia poprawnego wypełniania formularzy Niebieskiej Karty, wymiana doświadczeń z innymi pracownikami socjalnymi wykonującymi podobną pracę.

Wartość dodana płynąca z udziału w szkoleniu to możliwość bezpośredniego kontaktu i dyskusji z prowadzącą szkolenie Panią Ewą Troć psychologiem, z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej z ofiarami przemocy, osobami uzależnionymi, dziećmi i młodzieżą. Pani Ewa Troć posiada wieloletnie doświadczenie z obszarze objętym szkoleniem a także szerokie kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, interwencji kryzysowej.

Termin szkolenia to 20.04.2020r godz. 8.30. Miejsce szkolenia to Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku, ul. Przemysłowa 100, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Koszt szkolenia to 360,00zł brutto od osoby – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym. Koszt szkolenia obejmuje: szkolenie, skrypt szkoleniowy, pyszny obiad, wydanie zaświadczenia.

Z naszymi dotychczasowymi referencjami można zapoznać się tutaj.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzielamy pod numerem telefonu 607920800 oraz mailowo pod adresem edupunkt.slupsk@gmail.com

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie: http://edu-punkt.pl/?page_id=190