Bio

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog – pracownik socjalny. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii) Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Sekretarz International Society for Research on Solitude. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej. Autor książki „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi”, CeDeWu 2016 oraz współautor (Iwański R., Sielicka E., Jarzębińska A.) „Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym”, CeDeWu 2018.